Safinamid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Safinamid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Xadago  Zambon filmovertrukne tabletter  50 mg
filmovertrukne tabletter  100 mg