Patiromer

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Patiromer:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Veltassa  Vifor Pharma pulver til oral suspension  8,4 g
pulver til oral suspension  16,8 g