Veltassa

V03AE09
 
 

Ionbytter til behandling af hyperkaliæmi. 

Anvendelsesområder

Hyperkaliæmi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til oral suspension. 1 afdelt pulver indeholder 8,4 g eller 16,8 g patiromer (som patiromersorbitexcalcium). 

Doseringsforslag

Voksne. 8,4 g 1 gang dgl. 

Dosis justeres i intervaller på mindst en uge på baggrund af P-kalium til højst 25,2 g dgl. 

 

Bemærk: 

  • 1 afdelt pulver opblandes i vand eller andre væsker og indtages inden for 1 time, se medfølgende indlægsseddel.
  • Kan tages med eller uden mad.
  • Skal tages med mindst 3 timers interval fra andre orale lægemidler.
  • Glemt dosis tages så hurtigt som muligt samme dag. Der må ikke tages dobbeltdosis.
  • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Forsigtighedsregler

P-magnesium bør overvåges i mindst 1 måned efter behandlingsstart. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Meteorisme, Obstipation
Metabolisme og ernæring Hypomagnesiæmi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning

Interaktioner

Anden medicin sammen med Veltassa

Patiromer kan nedsætte absorptionen af andre orale lægemidler. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 3 timer. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes ikke. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes ikke. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

  • Binder kalium i mave-tarm-kanalen, hvorved den fækale udskillelse af kalium øges, og P-kalium falder.
  • Virkningen på P-kalium indtræder typisk efter 4-7 timer.

Farmakokinetik

Absorberes ikke. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8°C) og transporteres nedkølet (2-8°C).
  • Kan opbevares i højst 6 måneder under 25°C efter udlevering fra apotek.
  • Brugsfærdig oral suspension kan opbevares i højst 1 time.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til oral suspension 8,4 g 194609
30 stk. (Orifarm)
Udgået 29-05-2023
(B) pulver til oral suspension 8,4 g 558052
30 stk. (2care4)
Udgået 17-04-2023
(B) pulver til oral suspension 8,4 g 578950
30 stk.
3.620,00 120,67 120,67
(B) pulver til oral suspension 16,8 g 113451
30 stk.
3.620,00 120,67 60,33

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

28.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...