Veltassa

V03AE09
 
 

Ionbytter til behandling af hyperkaliæmi. 

Anvendelsesområder

Hyperkaliæmi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til oral suspension. 1 afdelt pulver indeholder 8,4 g eller 16,8 g patiromer (som patiromersorbitexcalcium). 

Doseringsforslag

Voksne. 8,4 g 1 gang dgl. 

Dosis justeres i intervaller på mindst en uge på baggrund af P-kalium til højst 25,2 g dgl. 

 

Bemærk: 

  • 1 afdelt pulver opblandes i vand eller andre væsker og indtages inden for 1 time, se medfølgende indlægsseddel.
  • Kan tages med eller uden mad.
  • Skal tages med mindst 3 timers interval fra andre orale lægemidler.
  • Glemt dosis tages så hurtigt som muligt samme dag. Der må ikke tages dobbeltdosis.
  • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Forsigtighedsregler

P-magnesium bør overvåges i mindst 1 måned efter behandlingsstart. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Meteorisme, Obstipation
Metabolisme og ernæring Hypomagnesiæmi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning

Interaktioner

Patiromer kan nedsætte absorptionen af andre orale lægemidler. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 3 timer. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes ikke. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes ikke. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

  • Binder kalium i mave-tarmkanalen, hvorved den fækale udskillelse af kalium øges, og P-kalium falder.
  • Virkningen på P-kalium indtræder typisk efter 4-7 timer.

Farmakokinetik

Absorberes ikke. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8°C) og transporteres nedkølet (2-8°C).
  • Kan opbevares i højst 6 måneder under 25°C efter udlevering fra apotek.
  • Brugsfærdig oral suspension kan opbevares i højst 1 time.

Indholdsstoffer

Indholdsstoffer

Patiromer.

Lægemiddelformer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Hjælpestoffer
pulver til oral suspension 8,4 g
16,8 g
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til oral suspension 8,4 g 194609
30 stk. (Orifarm)
3.493,80 116,46 116,46
(B) pulver til oral suspension 8,4 g 558052
30 stk. (2care4)
3.621,45 120,72 120,72
(B) pulver til oral suspension 8,4 g 578950
30 stk.
3.633,50 121,12 121,12
(B) pulver til oral suspension 16,8 g 113451
30 stk.
3.633,50 121,12 60,56

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

26.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. januar 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...