Atezolizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Atezolizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Tecentriq  Roche konc. til infusionsvæske, opl.  840 mg
konc. til infusionsvæske, opl.  1200 mg