Perikon

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Perikon:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Perikon (Naturlægemiddel)  Naturlægemidler og stærke vitaminer og mineraler