VitaCare Modigen

N06AX25
 
 

VitaCare Modigen er et Naturlægemiddel der indeholder Perikon

 

Godkendt Produktresumé hos Lægemiddelstyrelsen: 

 • VitaCare Modigen.

Anvendelsesområder

Nedtrykthed, modløshed og tristhed. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler. 270 mg ekstrakt (som tørekstrakt) af Hypericum perforatum L., herba (svarende til 945 - 1620 mg Perikon) svarende til 0,29-0,90 mg total-hypericin og minimum 17,3 mg flavonoider. 

Doseringsforslag

Voksne 

1 kapsel 2-3 gange dagligt.  

 

Børn < 12 år 

 • Erfaring savnes.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med orale antikoagulantia, proteasehæmmere, non-nukleosid reverse transskriptasehæmmere, ciclosporin eller tacrolimus.  

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør afbrydes mindst 10 dage før planlagt operation pga. mulige interaktioner med anæstetika og andre midler, som anvendes i forbindelse med operation.
 • Forsigtighed ved bipolar lidelse i anamnesen pga. risiko for mani.
 • Forsigtighed ved fotosensibilitet i anamnesen. Solbadning bør undgås under behandlingen.
 • Perikon kan øge metaboliseringshastigheden af hormonale kontraceptiva og kan derfor medføre gennembrudsblødning eller nedsat antikonceptionel virkning.
 • Perikon er en potent induktor af CYP3A4 og muligvis CYP2C9 og p-glycoprotein. Den inducerende virkning kan vare ved i mindst 2 uger efter seponering.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet  (hudkløe og rødmen af hude)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Gastro-intestinale gener
Meget sjældne (< 0,01 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Psykiske forstyrrelser Rastløshed
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner

Interaktioner

Anden medicin sammen med VitaCare Modigen

Samtidig behandling med følgende farmaka er kontraindiceret 

 • Orale antikoagulantia.
 • Proteasehæmmere og non-nukleosid reverse transskriptasehæmmere.
 • Immunsupprimerende farmaka (ciclosporin, tacrolimus).

 

Samtidig behandling med følgende farmaka bør undgås 

 • Digoxin
 • Ivabradin
 • Calciumantagonister, fx verapamil og nifedipin
 • Orale kontraceptiva
 • Azolsvampemidler
 • Cytostatika (imatinib, irinotecan)
 • Methadon
 • Antiepileptika (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin)
 • Theophyllin.

 

Samtidig behandling med følgende farmaka kan ske med forsigtighed 

 • Omeprazol/syrepumpehæmmere
 • Statiner
 • Midazolam
 • Triptaner
 • Antidepressiva, SSRI
 • Tricykliske antidepressiva
 • Methylphenidat
 • Fotosensibiliserende lægemidler, fx quinin, tetracyclin, thiaziddiuretika og methoxalen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Doping

Restriktioner

Naturlægemidler og kosttilskud kan indeholde forbudte stoffer, også selvom de ikke fremgår af indholdsdeklarationen. Brugen bør derfor nøje overvejes. Se i øvrigt Antidoping Danmark 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og VitaCare Modigen påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og VitaCare Modigen påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

 
 

Revisionsdato

21.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...