Dobutamin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Dobutamin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Dobutrex®  STADA Nordic konc. til infusionsvæske, opl.  12,5 mg/ml