Velmanase alfa

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Velmanase alfa:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Lamzede  Chiesi pulver til infusionsvæske, opl.  10 mg