Axicabtagenciloleucel

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Axicabtagenciloleucel:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Yescarta  Gilead Sciences Infusionsvæske, dispersion