Isoprenalin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Isoprenalin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Isoprenaline hydrochloride "Macure"  Macure Pharma konc. til infusionsvæske, opl.  0,2 mg/ml