Isoprenaline hydrochloride "Macure"

C01CA02
 
 

Sympatomimetikum med adrenerg virkning. 

Anvendelsesområder

Behandling af: 

 • akut livstruende bradykardi
  • som følge af AV-blok under behandling
  • i tilfælde af kontraindikation ved en pacemaker.
 • Adams-Stokes’ syndrom.

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,2 mg isoprenalinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Startdosis 0,05 mikrogram/kg/minut, som øges trinvis til effekt.
  Maksimaldosis 0,20 mikrogram/kg/minut.

 

Bemærk: 

 • Dosis skal titreres omhyggeligt under nøje monitorering til den laveste mulige dosis, der resulterer i en puls på 50-60 slag pr. minut.


Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • Samtidig brug med adrenalin
 • Eksisterende ventrikulær arytmi
 • Takyarytmi
 • Digitalisintoksikation
 • Angina pectoris.

Forsigtighedsregler

EKG skal monitoreres under behandlingen. Dosis skal reduceres i tilfælde af ventrikulær myokardial hyperexcitabilitet (polymorfe ekstrasystoler, tilbagevendende hurtig pacing eller ventrikulær takykardi). 

 

Forsigtighed ved: 

 • Hypovolæmiske patienter
 • Diabetes mellitus
 • Ukontrolleret hyperthyroidisme pga den i forvejen øgede sympatiske tonus
 • Hjerte-kar-sygdomme, særlig koronarinsufficiens, myokardieiskæmi, arytmi og hypertension
 • Kramper.

 

Natriumindhold 

1 ml ufortyndet koncentrat til injektionsvæske indeholder 0,139 mmol natrium, som svarer til 8,1 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Ikke kendt Arytmier.
Svimmelhed.
Hyperglykæmi, Lactatacidose.
Tremor.
Nervøsitet.
Hypertension, Hypotension.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med adrenalin er kontraindiceret.
 • Isoprenalin er kontraindiceret i tilfælde af digitalisintoksikation.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med digitalis.
 • Må ikke anvendes til patienter, der er eller har været i behandling med MAO-hæmmere inden for 14 dage, da disse hæmmer nedbrydningen af adrenerge stoffer, hvis virkning forstærkes og forlænges kraftigt.
 • Bør anvendes med forsigtighed i forbindelse med halogenerede anæstetika pga. risiko for hjertearytmier.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke systematiske humane data for anvendelse under graviditet. Der er betydelig empirisk erfaring og indikationen er oftest absolut. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Stimulerer fortrinsvis β1- og β2- adrenoceptorer og har lav affinitet til α-adrenoceptorer. Påvirker det intrakardiale flow uden at påvirke blodtrykket ved lav dosis.
 • Isoprenalin har en inotropisk (øger hjertets kontraktionskraft) og især chronotropisk (øger hjertefrekvens) virkning, som resulterer i øget hjerteminutvolumen.
 • Isoprenalin forårsager perifer karudvidelse forbundet med nedsat resistens, øget blodvolumen og regulering af det centrale venetryk.

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift indtræder virkningen øjeblikkeligt.
 • Plasmahalveringstid få minutter.
 • Metaboliseres hurtigt i leveren og andet væv til hovedmetabolitten 3-O-methylisoproterenol, der har svag β-adrenerg effekt.
 • Isoprenalin passerer næsten ikke blod-hjernebarrieren.
 • 40-50% af dosis udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Metabolitten 3-O-methylisoproterenol udskilles inden for 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 10 ml koncentrat til infusionsvæske overføres til 500 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske. Slutkoncentration af isoprenalin er 4 mikrogram/ml.

Forligelighed ved infusion  

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Transporteres på køl (2-8°C).
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 48 timer ved 25°C og 2-8°C; men bør anvendes umiddelbart.

 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 0,2 mg/ml 128125
5 x 5 ml
4.320,85 77.158,04

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

23.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...