Isoprenaline hydrochloride "Macure"

C01CA02
 
 

Sympatomimetikum med adrenerg virkning. 

Anvendelsesområder

Behandling af: 

 • akut livstruende bradykardi
  • som følge af AV-blok under behandling
  • i tilfælde af kontraindikation ved en pacemaker.
 • Adams-Stokes’ syndrom.

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,2 mg isoprenalinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Startdosis 0,05 mikrogram/kg/minut, som øges trinvis til effekt.
  Maksimaldosis 0,20 mikrogram/kg/minut.

 

Bemærk: 

 • Dosis skal titreres omhyggeligt under nøje monitorering til den laveste mulige dosis, der resulterer i en puls på 50-60 slag pr. minut.
 • De angivne doseringsforslag er på baggrund af klinisk praksis.


Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • Samtidig brug med adrenalin
 • Eksisterende ventrikulær arytmi
 • Takyarytmi
 • Digitalisintoksikation
 • Angina pectoris.

Forsigtighedsregler

EKG skal monitoreres under behandlingen. Dosis skal reduceres i tilfælde af ventrikulær myokardial hyperexcitabilitet (polymorfe ekstrasystoler, tilbagevendende hurtig pacing eller ventrikulær takykardi). 

 

Forsigtighed ved: 

 • Hypovolæmiske patienter
 • Diabetes mellitus
 • Ukontrolleret hyperthyroidisme pga den i forvejen øgede sympatiske tonus
 • Hjerte-kar-sygdomme, særlig koronarinsufficiens, myokardieiskæmi, arytmi og hypertension
 • Kramper.

 

Natriumindhold 

1 ml ufortyndet koncentrat til injektionsvæske indeholder 0,139 mmol natrium, som svarer til 8,1 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Lactatacidose
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension

Interaktioner

Anden medicin sammen med Isoprenaline hydrochloride "Macure"
 • Samtidig behandling med adrenalin er kontraindiceret.
 • Samtidig behandling med digitalis.
 • Må ikke anvendes til patienter, der er eller har været i behandling med MAO-hæmmere inden for 14 dage, da disse hæmmer nedbrydningen af adrenerge stoffer, hvis virkning forstærkes og forlænges kraftigt.
 • Isoprenalin er kontraindiceret i tilfælde af intoksikation forårsaget af digitalis.
 • Bør anvendes med forsigtighed i forbindelse med halogenerede anæstetika pga. risiko for hjertearytmier.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke systematiske humane data for anvendelse under graviditet. Der er betydelig empirisk erfaring og indikationen er oftest absolut. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Stimulerer fortrinsvis β1- og β2- adrenoceptorer og har lav affinitet til α-adrenoceptorer. Påvirker det intrakardiale flow uden at påvirke blodtrykket ved lav dosis.
 • Isoprenalin har en inotropisk (øger hjertets kontraktionskraft) og især chronotropisk (øger hjertefrekvens) virkning. Isoprenalin forårsager derudover perifer karudvidelse forbundet med nedsat perifer resistens. Dette resulterer tilsammen i signifikant øget hjerteminutvolumen.

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift indtræder virkningen øjeblikkeligt.
 • Plasmahalveringstid få minutter.
 • Metaboliseres hurtigt i leveren og andet væv til hovedmetabolitten 3-O-methylisoproterenol, der har svag β-adrenerg effekt.
 • Isoprenalin passerer næsten ikke blod-hjernebarrieren.
 • 40-50 % af dosis udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Metabolitten 3-O-methylisoproterenol udskilles inden for 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 10 ml koncentrat til infusionsvæske overføres til 500 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske. Slutkoncentration af isoprenalin er 4 mikrogram/ml.

Forligelighed ved infusion  

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Transporteres på køl (2-8°C).
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 48 timer ved 25°C og 2-8°C; men bør anvendes umiddelbart.

 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 0,2 mg/ml 128125
5 x 5 ml
4.288,85 171,55 76.586,61

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

23.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...