Cabotegravir

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Cabotegravir:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Vocabria  GSK Pharma filmovertrukne tabletter  30 mg
depotinjektionsvæske, susp.  600 mg