Tucatinib

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Tucatinib:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
TUKYSA  Seagen filmovertrukne tabletter  50 mg
filmovertrukne tabletter  150 mg