Filgotinib

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Filgotinib:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Jyseleca  Galapagos filmovertrukne tabletter  100 mg
filmovertrukne tabletter  200 mg