Tezepelumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Tezepelumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Tezspire®  AstraZeneca injektionsvæske, opl. i sprøjte  210 mg