Faricimab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Faricimab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Vabysmo injektionsvæske, opl.  Roche injektionsvæske, opl.  120 mg/ml