Relatlimab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Relatlimab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Opdualag  Bristol-Myers Squibb konc. til infusionsvæske, opl.  240+80 mg Nivolumab