Vutrisiran

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Vutrisiran:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Amvuttra®  Alnylam injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg