Remdesivir

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Remdesivir:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Veklury  Gilead Sciences pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg