Mirikizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Mirikizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Omvoh  Eli Lilly konc. til infusionsvæske, opl.  300 mg