Isosorbiddinitrat

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Isosorbiddinitrat:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Cardopax® Retard  Orion Pharma depottabletter  40 mg