Cardopax® Retard

C01DA08
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af angina pectoris

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 40 mg isosorbiddinitrat. 

Doseringsforslag

Voksne 

Individuel dosering, sædvanligvis 40-80 mg 1 gang dgl., højst 120 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges, knuses eller opslæmmes.
 • Depottabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Kontraindikationer

 • Svær hypotension
 • Svær anæmi
 • Svær hypovolæmi
 • Hjertesvigt i forbindelse med obstruktion
 • Konstriktiv pericarditis
 • Pericardial tamponade
 • Anvendelse af fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Forsigtighedsregler

 • Anæmi
 • Hypoxæmi
 • Hypotension med eller uden andre shocktegn
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Øget intrakranielt tryk
 • Aortastenose
 • Mitralstenose
 • Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati.

For at modvirke toleransudvikling bør der tilstræbes en nitratfri periode på minimum 8 timer hvert døgn. 

Bivirkninger

Initialt kortvarig pulserende hovedpine, rødme i ansigtet og svimmelhed, som ofte forsvinder ved fortsat behandling.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Opkastning
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt

Interaktioner

Anden medicin sammen med Cardopax® Retard
 • Sildenafil, tadalafil og vardenafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater, og samtidig brug er kontraindiceret.
 • Vasodilaterende midler, antihypertensiva og alkohol kan forstærke virkningen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Cardopax® Retard. Risikoen for hypotension øges.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Cardopax® Retard.  

Risikoen for hypotension øges. 

Farmakodynamik

Nitrater øger myokardiets gennemblødning og fører til et fald i hjertets iltbehov på grund af perifer vasodilatation med reduktion i såvel pre- som afterload. 

Virkningsvarighed 12 (-24) timer. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 28-38 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Metaboliseres i leveren til bl.a. to aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 0,5-1,5 timer (isosorbiddinitrat) og hhv. 2 og 4,5 timer (de to aktive metabolitter).
 • Udskilles gennem nyrerne som metabolitter.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
depottabletter 40 mg, Orion Pharma  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke opslæmmes.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved angina pectoris. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) depottabletter 40 mg (kan dosisdisp.)
Cardopax Retard
101360
60 stk.
217,10 3,79 5,68
(HA) depottabletter 40 mg (kan dosisdisp.)
Cardopax Retard
101378
250 stk.
794,60 3,22 4,83

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
depottabletter 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...