Mitoxantron

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Mitoxantron:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Mitoxantron "Ebewe"  Sandoz konc. til infusionsvæske, opl.  2 mg/ml