Nifedipin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Nifedipin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Adalat Crono  Parallelimporteret depottabletter  20 mg
Adalat® Oros  Bayer depottabletter  30 mg
Nifedipin "Alternova"  Alternova depottabletter  30 mg
depottabletter  60 mg