Phenprocoumon

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Phenprocoumon:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Marcoumar®  Parallelimporteret tabletter  3 mg
tabletter  3 mg