Phentolamin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Phentolamin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Invicorp  Evolan Pharma injektionsvæske, opl.  25 mikrogram+2 mg Aviptadil