Invicorp

G04BE30
 
 
Middel til lokal behandling af erektil dysfunktion. Kombination af aviptadil, et vasoaktivt intestinal polypeptid, og phentolamin, en korttidsvirkende α-receptorantagonist.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 dosis indeholder 25 mikrogram aviptadil og 2 mg phentolaminmesilat. 

Doseringsforslag

Voksne. 25 mikrogram + 2 mg. 


Bemærk: Behandlingen bør højst anvendes 1 gang i døgnet og højst 3 gange ugentlig. 

Kontraindikationer

 • seglcelleanæmi
 • myelomatose
 • leukæmi
 • samtidig antikoagulationsbehandling.

Forsigtighedsregler

 • Der bør tilstræbes en dosis, der giver en erektion på højst 2 timer. 
 • Patienten skal søge læge, hvis erektionen varer mere end 4 timer. 
 • Kardiovaskulære eller cerebrovaskulære tilstande.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Blødning ved indstiksstedet
Hud og subkutane væv Rødme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Vaskulære sygdomme Hæmatom
Sjældne (0,01-0,1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Lokal fibrose
Det reproduktive system og mammae Priapisme
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Angina pectoris, Myokardieinfarkt

Graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Farmakodynamik

Phentolamin 

 • Kortvirkende α-receptorantagonist, der forårsager vasodilatation og et blodtryksfald ved blokade af postjunktionelle vaskulære α1- og α2-receptorer. Har direkte afslappende virkning på glatte muskler.

Aviptadil  

 • Vasoaktivt intestinalt polypeptid (VIP).

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 5 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Bemærk: Opbevaringstiden (anført på pakningen) er kortvarig. Injektionsvæsken må opbevares i højst 9 måneder efter fremstilling.

Indholds- og hjælpestoffer

Tilskud

Enkelttilskud til aviptadil i kombination med phentolaminmesilat til behandling af erektil dysfunktion vil normalt kunne imødekommes, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen, at:  

 

 • Det drejer sig om en patient, hvis grundsygdom har forårsaget svær erektil dysfunktion. For diabetespatienter skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har. For patienter med svær hypertension skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har, og hvilke antihypertensiva patienten er i behandling med,
 • Der er vist effekt af behandlingen med lægemidlet.

 

Herudover forudsættes det, at der er optaget almindelig somatisk anamnese, herunder diskussion af evt. uhensigtsmæssigt alkohol- og tobaksforbrug samt evt. medicinomlægning. Endvidere forudsættes det, at erektil dysfunktion er udredt såvel urologisk som sexologisk, jf. rapporten vedrørende lægemidler til behandling af erektiv dysfunktion i relation til medicintilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 25 mikrogram+2 mg 042031
2 x 0,35 ml
473,65 676,64
(B) injektionsvæske, opl. 25 mikrogram+2 mg 084753
5 x 0,35 ml
941,70 538,11
 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...