Lokale midler (erektil dysfunktion)

G04BE

Revideret: 09.08.2023

Alprostadil er et prostaglandin-E1 til intrakavernøs eller intrauretral anvendelse. 

Aviptadil er et vasoaktivt intestinal polypeptid, som anvendes i kombination med phentolamin. Phentolamin er en korttidsvirkende α-receptorantagonist. 
 

Såfremt ovennævnte præparater ikke har fornøden effekt, eller hvis man ønsker at minimere bivirkningerne for de enkelte stoffer, kan der magistrelt fremstilles forskellige kombinationer af prostaglandin-E1 og phentolamin, som er et vasoaktivt stof med relakserende virkning på glat muskulatur. Præparaterne udleveres i ampuller eller hætteglas, hvorfor injektionssprøjter (1-2 ml) samt injektionskanyle ("insulinkanyle") må skrives på den magistrelle recept. 

Behandlingsvejledning

For alle præparater gælder, at der skal dosistitreres til en passende effekt. Effekten sætter ind ca. 10 minutter efter indgift og varer ½-6 timer, gennemsnitligt 2 timer - afhængigt af dosis. Der foreligger ikke sikker dokumentation for, hvor ofte intrakavernøs behandling kan anvendes. 
Hvis alprostadil anvendes lokalt ved indgift i urethra, sætter effekten ind efter 5-10 min. og varer 30-60 min. 

 

Vedrørende de systemiske midler mod erektil dysfunktion, se systemiske midler.  

Præparatvalg

Intrakavernøs injektion er førstevalg på grund af bedre behandlingsrepons (70 % versus 30 %). Førstevalg er alprostadil eller kombinationspræparatet aviptadil/phentolamin. Kombinationspræparatet aviptadil/phentolamin giver færre smerter efter injektion.  


Ved manglende effekt kan forsøges magistrelt fremstillede præparater, og som det første kombination af alprostadil 10 mikrogram/ml + phentolamin 1 mg/ml. 

Forsigtighedsregler

Effekten skal være totalt ophørt, inden en behandling startes. Behandlingen må ikke gentages flere gange efter hinanden, hvis der ikke opnås den ønskede effekt. Der bør højst anvendes 1 behandling/døgn.

Bivirkninger

Efter brug af alprostadil får 10-20 % smerter i penis af 1-4 timers varighed. Ved intrauretral anvendelse kan der ud over smerter i penis opleves brændende følelse i urethra og undertiden blødning fra urinrøret.
Priapisme eller vedvarende erektion over 4 timer optræder næsten udelukkende efter intrakavernøs anvendelse. Ved erektion af mere end 4 timers varighed bør patienten opfordres til at søge læge med henblik på behandling, der kan bringe erektionen til ophør.
Behandlingsprincipperne ved priapisme er: 

  • aspiration af blod fra corpus cavernosum med grov kanyle på grund af blodets øgede viskositet kan evt. forsøges først
  • ved rimelig kortvarig priapisme (< 6-12 (24) timer) gives adrenergt α-receptorstimulerende stof som ephedrin 10-25 mg eller evt. noradrenalin/adrenalin 0,04 mg intrakavernøst. Dette gentages op til 3-4 gange med 10-15 min. interval
  • ved udebleven effekt skal der udføres en shunt-operation mellem corpus cavernosum og glans penis (glando-kavernøs anastomose).

Fibrose kan optræde i tunica albuginea efter gentagne intrakavernøse injektioner, sjældent ved anvendelse af prostaglandin-E1 eller aviptadil + phentolamin. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Alprostadil Alprostadil "2care4"
Parallelimport
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  10 mikrogram 2 stk.   129,23 258,45
Alprostadil Caverject® Dual
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  10 mikrogram 2 stk.  (Dual) 127,68 255,35
Alprostadil Caverject® Dual
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  10 mikrogram 2 stk.   128,00 256,00
Alprostadil Caverject® Dual
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  20 mikrogram 2 sæt  (Dual) 288,78 288,78
Alprostadil Caverject® Dual
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  20 mikrogram 2 sæt   288,78 288,78
Alprostadil Caverject® Dual
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  20 mikrogram 2 sæt   318,80 318,80
Aviptadil
Phentolamin
Invicorp
Evolan Pharma
injektionsvæske, opl.  25 mikrogram+2 mg 2 x 0,35 ml   674,21
Aviptadil
Phentolamin
Invicorp
Evolan Pharma
injektionsvæske, opl.  25 mikrogram+2 mg 5 x 0,35 ml   536,14
Alprostadil Muse®
Viatris
uretralstift  500 mikrogram 1 stk.  
Alprostadil Muse®
Viatris
uretralstift  500 mikrogram 6 x 1 stk.   144,09 72,05
Alprostadil Muse®
Viatris
uretralstift  1000 mikrogram 1 stk.  
Alprostadil Muse®
Viatris
uretralstift  1000 mikrogram 6 x 1 stk.   144,09 36,02
Alprostadil Vitaros
The Simple Pharma
creme  300 mikrogram 4 stk.   134,11 111,76
 
 
Gå til toppen af siden...