Caverject® Dual

G04BE01
 
 

Prostaglandin E1 (PGE1) til lokal behandling af erektil dysfunktion. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 tokammer glascylinderampul indeholder 10 mikrogram eller 20 mikrogram alprostadil. 

Doseringsforslag

Individuelt.  

 • Initialt 5 mikrogram intrakavernøst.
 • Dosisjustering med 5 mikrogram ad gangen, til ønsket effekt er opnået.
  Størstedelen af patienterne opnår en tilfredsstillende virkning med doser i intervallet 5-20 mikrogram. Doser på over 40 mikrogram alprostadil er normalt ikke berettiget.
 • Ved mistanke om neurogent betinget erektil dysfunktion dog 2,5 mikrogram initialt og ved dosisjustering.

Bemærk: Behandlingen må ikke gentages, før effekten af alprostadil er totalt ophørt. I praksis bør stoffet derfor anvendes højst 1 gang i døgnet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Visse formuleringer af alprostadil (Caverject®, Caverject Dual Chamber) indholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af alprostadil (Caverject® og Alprostadil "2care4") indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Seglcelleanæmi
 • Myelomatose
 • Leukæmi
 • Anatomiske deformiteter af penis

 

Forsigtighedsregler

 • Kardio- og cerebrovaskulære tilstande.
 • Der bør tilstræbes en dosis, der giver en erektion på højst 2 timer. Patienten skal søge læge, hvis erektionen varer mere end 4 timer.
 • Der er set tilfælde af knækkede nåle, som krævede hospitalsindlæggelse, da en del af nålen blev siddende tilbage i penis. Omhyggelig patientvejledning i korrekt brug og injektionsteknik (inkl. at patienten ikke skal forsøge at rette en bøjet nål ud) kan mindske risikoen for, at nålen knækker.
 • indholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Smerter i penis.
Almindelige (1-10%) Hæmatom  (på injektionsstedet).
Muskelkramper, Myalgi.
Penile lidelser, Peyronies sygdom, Priapisme.
Purpura.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bækkensmerter.
Erektil dysfunktion, Hævede testikler, Ødem i skrotum.
Erytem.
Hyperæstesi, Hypæstesi.
Hypotension, Perifer vaskulær sygdom, Venookklusiv sygdom.
Hæmaturi, Uretralblødning.
Supraventrikulær ekstrasystoli.
Svampeinfektioner.
Svimmelhed.
Testikelknude.
Ikke kendt Cerebrovaskulære tilfælde.
Myokardieiskæmi.

Interaktioner

 • Sympatomimetika kan reducere effekten.
 • Alprostadil kan forstærke effekten af antihypertensiva, vasodilaterende stoffer, antikoagulantia og trombocytaggregationshæmmere.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Priapisme, se bivirkninger i Lokale midler (erektil dysfunktion)

Farmakodynamik

 • Identisk med prostaglandin E1, hvis virkning inkluderer vasodilatation af blodkarrene i det erektile væv i corpora cavernosa og øgning af blodgennemstrømningen i cavernosa arterien, hvilket medfører penil rigiditet.
 • 500 mikrogram alprostadil intrauretralt svarer til 10 mikrogram intrakavernøst.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt lokalt efter intrakavernøs eller intrauretral administration.
 • Metaboliseres hurtigt lokalt til inaktive metabolitter.
 • Udskilles primært gennem nyrerne i form af metabolitter.
 • Intrauretral administration. Perifer venøs plasmakoncentration er lav eller ikke-målelig.
 • Intrakavernøs administration. Plasmakoncentrationen falder til endogent niveau efter ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 4,1. 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret (i det ene kammer) opløses i solvens (fra det andet kammer).
 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer ved stuetemperatur (højst 25ºC). 

Indholdsstoffer

Alprostadilpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  10 mikrogrampulver og solvens til injektionsvæske, opl.  20 mikrogram

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mikrogram
Andre:
Alfadex : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mikrogram
Lactose : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mikrogram
Natriumcitrat : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mikrogram
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mikrogram

Firma

Tilskud

Enkelttilskud til alprostadil til behandling af erektil dysfunktion vil normalt kunne imødekommes, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen, at:  

 • Det drejer sig om en patient, hvis grundsygdom har forårsaget svær erektil dysfunktion. For diabetespatienter skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har. For patienter med svær hypertension skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har, og hvilke antihypertensiva patienten er i behandling med,
 • Der er vist effekt af behandlingen med lægemidlet.

 

Herudover forudsættes det, at der er optaget almindelig somatisk anamnese, herunder diskussion af evt. uhensigtsmæssigt alkohol- og tobaksforbrug samt evt. medicinomlægning. Endvidere forudsættes det, at erektil dysfunktion er udredt såvel urologisk som sexologisk, jf. rapporten vedrørende lægemidler til behandling af erektiv dysfunktion i relation til medicintilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mikrogram  (Dual)  000784
2 stk.
346,60 346,60
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 20 mikrogram  (Dual)  000552
2 sæt
488,90 244,45

Substitution

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mikrogram
Alprostadil "2care4" (Parallelimport), Alprostadil, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mikrogram
 
 
 

Revisionsdato

03.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...