Alprostadil "2care4"

G04BE01
 
 

Prostaglandin E1 (PGE1) til lokal behandling af erektil dysfunktion.  

Anvendelsesområder

Behandling af erektil dysfunktion.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 tokammer cylinderampul indeholder 10 mikrogram alprostadil. 

Doseringsforslag

Individuelt.  

 • Initialt 5 mikrogram intrakavernøst.
 • Dosisjustering med 5 mikrogram ad gangen, til ønsket effekt er opnået. Størstedelen af patienterne opnår en tilfredsstillende virkning med doser i intervallet 5-20 mikrogram. Doser på over 40 mikrogram alprostadil er normalt ikke berettiget.
 • Ved mistanke om neurogent betinget erektil dysfunktion dog 2,5 mikrogram initialt og ved dosisjustering.

Bemærk: Behandlingen må ikke gentages, før effekten af alprostadil er totalt ophørt. I praksis bør stoffet derfor anvendes højst 1 gang i døgnet.  

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Visse formuleringer af alprostadil (Caverject® og Alprostadil "2care4") indholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af alprostadil (Caverject® og Alprostadil "2care4") indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Seglcelleanæmi
 • Myelomatose
 • Leukæmi
 • Anatomiske deformiteter af penis.

Forsigtighedsregler

 • Kardio- og cerebrovaskulære tilstande.
 • Der bør tilstræbes en dosis, der giver en erektion på højst 2 timer. Patienten skal søge læge, hvis erektionen varer mere end 4 timer.
 • Der er set tilfælde af knækkede nåle, som krævede hospitalsindlæggelse, da en del af nålen blev siddende tilbage i penis. Omhyggelig patientvejledning i korrekt brug og injektionsteknik (inkl. at patienten ikke skal forsøge at rette en bøjet nål ud) kan mindske risikoen for, at nålen knækker.
 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Det reproduktive system og mammae Smerter i penis
Almindelige (1-10 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper* Myalgi
Det reproduktive system og mammae Penile lidelser*, Peyronies sygdom*, Priapisme* Smerter i penis**
Hud og subkutane væv Purpura*
Vaskulære sygdomme Hæmatom  (på indstiksstedet)*
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Supraventrikulær ekstrasystoli Øget hjertefrekvens*
Øjne Pupildilatation
Mave-tarm-kanalen Kvalme*, Mundtørhed*
Infektioner og parasitære sygdomme Svampeinfektioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet  (bl.a. blødning, inflammation, ødem, hypæstesi)
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin*
Knogler, led, muskler og bindevæv Bækkensmerter*, Smerter i ekstremiteter**
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Testikelknude*
Nervesystemet Hypæstesi*, Svimmelhed*
Nyrer og urinveje Hæmaturi*, Uretralblødning*, Urinvejsinfektion**, Urinvejsobstruktion** Dysuri*, Hyppig vandladning*
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion*, Hævede testikler*, Vedvarende erektion  (> 4 timer), Ødem i skrotum* Balanitis*, Ejakulationsforstyrrelser*, Testikelsmerter*
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis*
Hud og subkutane væv Erytem* Hudkløe*, Hududslæt*, Øget svedtendens*
Vaskulære sygdomme Hypotension*, Perifer vaskulær sygdom, Venookklusiv sygdom* Vasodilatation
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Myokardieiskæmi*
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde*

Ved brug af uretralstift og creme er almindelige bivirkninger som brændende følelse i urinrøret, hovedpine og svimmelhed desuden observet. Synkope er ligeledes registreret som ikke almindelig bivirkning. Vaginal brændende fornemmelse og kløe blev rapporteret af ca. 6 % af patienternes partnere. 

* Bivirkninger registreret ved brug af injektionsvæske. 

** Bivirkninger registreret ved brugen af creme. 

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Ingen restriktioner.
Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Alprostadil "2care4".Patienten kan opleve hypotension samt rejsningsbesvær.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Alprostadil "2care4". 

Patienten kan opleve hypotension samt rejsningsbesvær. 

Forgiftning

Priapisme, se bivirkninger i Lokale midler (erektil dysfunktion)

Farmakodynamik

 • Identisk med prostaglandin E1, hvis virkning inkluderer vasodilatation af blodkarrene i det erektile væv i corpora cavernosa og øgning af blodgennemstrømningen i cavernosa arterien, hvilket medfører penil rigiditet.
 • 500 mikrogram alprostadil intrauretralt svarer til 10 mikrogram intrakavernøst.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt lokalt efter intrakavernøs eller intrauretral administration.
 • Metaboliseres hurtigt lokalt til inaktive metabolitter.
 • Udskilles primært gennem nyrerne i form af metabolitter.
 • Intrauretral administration. Perifer venøs plasmakoncentration er lav eller ikke-målelig.
 • Intrakavernøs administration. Plasmakoncentrationen falder til endogent niveau efter ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret (i det ene kammer) opløses i solvens (fra det andet kammer).
 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

Brugsfærdg injektionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer ved stuetemperatur (højst 25ºC). 

Tilskud

Enkelttilskud til alprostadil til behandling af ED vil normalt kunne imødekommes, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen, at: 

 • Det drejer sig om en patient, hvis grundsygdom har forårsaget svær ED. For diabetikere skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har. For patienter med svær hypertension skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har og hvilke antihypertensiva patienten er i behandling med,
 • Der er vist effekt af behandlingen med lægemidlet.

Herudover forudsættes det, at der er optaget almindelig somatisk anamnese, herunder diskussion af evt. uhensigtsmæssigt alkohol- og tobaksforbrug samt evt. medicinomlægning. Endvidere forudsættes det, at ED er udredt såvel urologisk som sexologisk, jf. rapporten vedrørende lægemidler til behandling af erektiv dysfunktion i relation til medicintilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mikrogram  (2care4) 431790
2 stk.
258,45 129,23 258,45

Substitution

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mikrogram
Caverject Dual Pfizer, Alprostadil, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 10 mikrogram
 
 
 

Revisionsdato

08.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...