Pimozid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Pimozid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Orap®  Eumedica tabletter  1 mg
tabletter  1 mg
tabletter  4 mg