Albumin (humant)

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Albumin (humant):
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Alk-diluent  ALK solvens  0,3 mg/ml
Human Albumin "CSL Behring"  CSL Behring infusionsvæske, opløsning  5 %
infusionsvæske, opløsning  20 %