Human Albumin "CSL Behring"

B05AA01
 
 

Humant albumin, plasmasubstitut udvundet fra plasma fra raske voksne. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning 5%. 1 l indeholder 50 g humant albumin. 

Infusionsvæske, opløsning 20%. 1 l indeholder 200 g humant albumin. 

Doseringsforslag

Hypovolæmi 

Individuelt afhængigt af patientens hæmodynamiske respons. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved hovedtraume.
 • Ved indgift af albumin til patienter med udbredte kapillærskader (sepsis, hypoxi, brandsår) opnås ikke den ønskede øgning af det intravaskulære volumen. I stedet kan der udvikles interstitiel overhydrering med risiko for nedsat perifer gennemblødning og nedsat organfunktion.
 • Infusion til patienter med hjerteinsufficiens.
 • Under behandlingen skal den hæmodynamiske situation kontrolleres regelmæssigt, herunder fx blodtryk, elektrolytter og urinproduktion.
 • Ved indgivelse af høje doser kontrolleres koagulation og hæmatokritværdi.
 • Natriumindhold
  Infusionsvæsken (både 5% og 20%) indeholder pr. liter 140 mmol natrium, som svarer til 8,19 g natriumchlorid.

Bivirkninger

Ikke kendt Hypersensitivitetsreaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
 • Hypertension og lungeødem, der er forårsaget af for hurtig indgift eller overdosering, bør forebygges ved overvågning af patienten, eventuelt ved kontrol af centralt venetryk.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Humant fysiologisk molekyle. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af albumin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Albumins vigtigste fysiologiske funktion er opretholdelse af blodets onkotiske tryk og transportfunktion.
 • Albumin stabiliserer det cirkulerende blodvolumen og transporterer hormoner, enzymer, lægemidler og toksiner.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 20 døgn.
 • Normalt vil 5-10% forlade karbanen pr. time, men ved udbredt kapillærutæthed, fx ved hypovolæmisk og septisk shock, vil en større del forlade karbanen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Elektrolytindhold/l:
  • 5%:
   Kalium: højst 2 mmol
   Natrium: 130-160 mmol
  • 20%:
   Kalium: højst 2 mmol
   Natrium: 100-160 mmol
 • pH ca. 7.

 

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

 • 5%:
  • Skal gives ufortyndet.
 • 20%:
  • Blandbar med isotoniske opløsninger, fx isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, isotonisk glucose-infusionsvæske og Ringer-Lactat-infusionsvæske.
 • Der bør ikke tilsættes andre lægemidler til albuminopløsninger før eller under indgift.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Albumin (humant)infusionsvæske, opløsning  5 %infusionsvæske, opløsning  20 %

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumacetyltryptophanat : infusionsvæske, opløsning 5 %, infusionsvæske, opløsning 20 %
Natriumcaprylat : infusionsvæske, opløsning 5 %, infusionsvæske, opløsning 20 %
Natriumchlorid : infusionsvæske, opløsning 5 %, infusionsvæske, opløsning 20 %
Sterilt vand : infusionsvæske, opløsning 5 %, infusionsvæske, opløsning 20 %

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 5 % 110124
1 x 250 ml
393,45
(B) infusionsvæske, opløsning 20 % 109697
1 x 100 ml
620,45

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

20.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...