Selegilin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Selegilin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Eldepryl®  Orion Pharma tabletter  5 mg
tabletter  10 mg
tabletter  10 mg