Fravalgte lægemiddelstoffer i Maxdosis

Revideret: 28.04.2021
Lotte Hedegaard (Forfatter),

De fravalgte lægemiddelstoffer i Maxdosis kan inddeles i tre grupper:  

  1. Generelt fravalgte grupper af lægemidler
  2. Fravalgte ATC-grupper
  3. Fravalgte lægemiddelstoffer

 

1. Generelt fravalgte 

  • Diagnostika
  • Antidoter
  • Ernæringspræparater
  • Medicinske gasser
  • Midler med udelukkende lokal virkning *)
  • Midler med ringe systemisk virkning

 

*) Visse steroider er således medtaget, fx Methylprednisolon (H02AB04) til lokal brug i led, da det virker systemisk, men langsommere end direkte systemisk virkende steroider.  

 

2. Fravalgte ATC-grupper 

ATC-kode  

 

A07AA09 

Vancomycin til oral brug med lokal virkning på Clostriodioides difficile-infektion 

A11 

Vitaminer  

B02BB + BC 

Lokale hæmostatika  

B02BD 

Koagulationsfaktorer  

B05 -undtagen kaliumholdige 

 

Parenteral ernæring, dialysevæsker, plasmasubstitutter, infusionsvæsker m.fl.  

Undtagen i.v. kalium (medtages dog ikke fra parenteral ernæring).  

C05A 

Lokalbehandling i rectum  

D01 - D09 

Dermale midler med lokal virkning  

D10A 

Dermale midler med lokal virkning  

D11 

Dermale midler med lokal virkning  

G01AF 

Imidazoler til lokalbehandling i skeden  

G02AD02 

Dinoproston (lokalbehandling i skeden)  

G03AC08 

Etonogestrel (implantat, som sidder i 3 år)  

G03GA 

Follikelstimulerende midler  

J06 

Immunglobuliner  

J07 

Vacciner  

L01XD 

Dermale midler til diagnostisk brug  

L03AB 

Interferoner  

L03AX03 

Immunstimulerende midler (Bacillus calmette)  

M02AA 

NSAID til lokal anvendelse 

M05BC 

Knoglemorfogene proteiner (lokalbehandling)  

N01AB 

Anæstetika til inhalation  

N01BB 

Overfladeanalgesi  

N01BX04 

Plastre - lokal virkning  

P03AC04 

Kontaktmiddel mod lus og scabies  

R01 

Midler med lokal virkning i næsen  

R02 

Midler med lokal virkning i mund, svælg og hals  

R05CB13 + B16 

Inhalationsmidler cystisk fibrose - lokal virkning  

R07AA 

Lungesurfactanter  

R07AX01 

Nitrogenoxid  

S01 undtagen S01EC01 

Øjenmidler undtagen acetazolamid (systemisk)  

S02 

Øremidler  

S03 

Øjen- og øremidler  

V 

Varia (allergener m.m.)  

 

3. Fravalgte lægemiddelstoffer 

Lægemiddelstof  

 

Aesculin 

Lokal virkning  

Ascorbinsyre 

Generelt fravalgt 

Benzoylperoxid  

Lokal virkning  

Betibeglogenautotemcel 

Stamceller 

Botulinum 

Lokal virkning  

C1-inhibitor (human) 

Styrke med forskellig enhed for de to præparater. Omregning ikke mulig. 

Cannabinoider 

Medicinsk cannabis med varierende styrke  

Citronsyre 

Generelt fravalgt 

Collagenase Clostridium histolytica 

Lokal virkning  

Dinitrogenoxid 

Medicinsk gas  

Glucagon 

Antidot  

Glucose  

Generelt fravalgt 

Kul (aktivt) 

Absorberes ikke  

Lakridsekstrakt 

Hostestillende middel uden styrkeangivelse  

Loppefrøskaller 

Blødgørende laksantia uden styrkeangivelse  

Methoxsalen 

Anvendes ikke direkte i patienten  

Miconazol 

Lokalbehandling (hud/skede) eller ringe absorption (mundhulegel)  

Natriumchlorid 

Generelt fravalgt  

Natriumhyaluronat 

Kun lokal virkning i led  

Noradrenalin 

Hurtig halveringstid (T½)  

Onasemnogene abeparvovec 

Genterapeutisk middel (vektorgenomer) 

 

 

 

 

Gå til toppen af siden...