Perifere kredsløbsforstyrrelser

Revideret: 23.04.2018

Kroniske perifere kredsløbslidelser domineres af arteriesygdom med forsnævring eller aflukning af en eller flere arterier. Sygdommen ses hyppigst i underekstremiteterne og viser sig typisk som belastningsudløste smerter i læggen (claudicatio). 

 

Perifere kredsløbsforstyrrelser skyldes oftest arteriosklerose, hvorfor sekundærprofylaktiske tiltag, som reducerer risikoen for arteriosklerotisk sygdomsprogression, skal iværksættes. Behandlingsprincipperne er på dette område identiske med forholdene ved stabil angina pectoris. 

Behandlingsvejledning

Non-farmakologisk behandling 

Reduktion af risikofaktorer med livsstilsændringer i form af rygeophør og kostomlægning. Fysisk træning (minimum ½ time daglig) er en meget effektiv symptombehandling. 

 

Farmakologisk behandling 

Profylaktisk behandling med bl.a. statiner og clopidogrel, som ved iskæmisk hjertesygdom udgør hjørnestenen i den medicinske behandling af perifer arteriesygdom og iværksættes hos alle, hvor der ikke er kontraindikationer. Der fokuseres endvidere på behandlingsoptimering af comorbiditet, som fx hypertension og/eller diabetes. Se endvidere Stabil angina pectoris og Dyslipidæmi

 

Midler til behandling af perifere vaskulære sygdomme (iloprost, pentoxifyllin) har en usikker effekt og kan ikke erstatte ovenstående tiltag. Gunstig behandlingseffekt af vasodilatationsbehandling (dihydropyridin- Calciumantagonister) ses kun ved perifere karspasmer, fx som led i Raynauds syndrom. 

Referencer

1618. Dansk Cardiologisk Selskab. National Behandlingsvejledning (NBV), Perifer arteriesygdom. 2017; , http://nbv.cardio.dk/pad (Lokaliseret 23. april 2018)
 
3087. Kullo IJ, Rooke TW. CLINICAL PRACTICE. Peripheral Artery Disease. N Engl J Med. 2016; 374:861-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26962905 (Lokaliseret 16. juni 2017)
 
3584. Aboyans V, Ricco JB, Bartelink ML E L et al. ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS): Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries. European Heart Journal. 2017; :1-60, https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/9/763/4095038 (Lokaliseret 23. april 2018)