Søren Boesgaard
(Forfatter)

Dansk Cardiologisk Selskab
Søren Boesgaard, Overlæge, dr.med.
Hjertemedicinsk Klinik B
Rigshospitalet
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger