Aldosteronantagonister (hjerteinsufficiens)

C03DA

Revideret: 10.03.2023

Aldosteronantagonister modvirker den sekundære hyperaldosteronisme, som ses hos patienter med kronisk systolisk hjertesvigt. Behandlingen er veldokumenteret og livsforlængende. 

Præparatvalg

Spironolacton (25 mg dgl.) anbefales som tillæg til patienter i NYHA-klasse II, III og IV i behandling med diuretika, ACE-hæmmer/angiotensin-II-antagonist og β-blokker. 

Eplerenon kan anvendes i stedet. Eplerenon (25-50 mg daglig) anbefales til patienter med nyligt AMI, som ledsages af symptomer og objektive tegn på systolisk hjerteinsufficiens. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Forsigtighedsregler

Behandling med aldosteronantagonister startes under hensyntagen til nyrefunktion og plasma-kalium, som skal monitoreres tæt efterfølgende. 

 
 
Gå til toppen af siden...