Angiotensin II-receptorblokkere (hjerteinsufficiens)

C09CA

Revideret: 10.03.2023

Angiotensin II-receptorblokkere (ARB) blokerer receptorer, som påvirkes af angiotensin-II og hindrer derved nogle af de fysiologiske virkninger (bl.a. vasokonstriktion) af angiotensin II. Den hæmodynamiske virkning af disse lægemidler er meget lig virkningen af ACE-hæmmere, og de anvendes på stort set samme indikationer. 

Anvendelsesområder

ARB anvendes som erstatning for ACE-hæmmere hos patienter, som ikke tåler behandling med en ACE-hæmmer. ARB kan desuden anvendes i kombination med ACE-hæmmerbehandling hos patienter med svære symptomer på hjerteinsufficiens (specialistopgave). 

Forsigtighedsregler

ARB giver samme grad af nyrefunktionspåvirkning som ACE-hæmmere, og behandlingen monitoreres efter samme forholdsregler som for ACE-hæmmere.
Se endvidere Angiotensin II-receptorblokkere.  

 
 
Gå til toppen af siden...