Diuretika (hjerteinsufficiens)

C03

Revideret: 10.03.2023

Diuretika virker ved at øge nyrernes udskillelse af salt, først og fremmest natrium- og chloridioner, samt en osmotisk tilsvarende mængde vand. Diuretika inddeles efter virkningsmekanisme og angrebspunkt i nyrerne i thiazider, loop-diuretika og kaliumbesparende diuretika. Ved kombination af disse stoffer adderes den akutte natriuretiske effekt. 

Anvendelsesområder

Diuretika anvendes til patienter med hjerteinsufficiens og symptomer på væskeretention i form af ødemer og åndenød. Der vil oftest være betydelig symptomatisk effekt, men behandlingen kan ikke stå alene. Loop-diuretika er førstevalg, men kan substitueres med thiazider, hvis diuretikabehovet viser sig at være minimalt og nyrefunktionen i orden.  Spironolacton eller eplerenon anvendes som supplement ved svært systolisk hjertesvigt.
Behovet for diuretika kan variere over tid, og det kan være en fordel at oplære patienten i at tage medicinen efter behov og hensyn til bivirkninger. Patienten kan selv vurdere behovet ud fra symptomer og/eller evt. vægtstigning. Se endvidere  Diuretika

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Se Diuretika

 
 
Gå til toppen af siden...