Calciumantagonister (stabil angina pectoris)

C08

Revideret: 19.01.2023

Såvel verapamil som diltiazem og calciumantagonister af dihydropyridintypen (fx amlodipin) kan anvendes til behandling af stabil angina pectoris. I modsætning til verapamil og diltiazem har dihydropyridinerne ikke nogen negativ inotrop virkning eller effekt på impulsoverledningen i hjertets ledningssystem. Det forhold gør dihydropyridinerne velegnede til antianginøs behandling ved hjerteinsufficiens og i kombination med β-blokade.  

Se endvidere Calciumantagonister

Anvendelsesområder

Anvendes som førstevalgspræparat ved angina pectoris, hvis β-blokker er kontraindiceret og ved spasme (variant) angina. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Forsigtighedsregler

Verapamil og diltiazem bør ikke anvendes ved bradyarytmier eller i kombination med β-blokker. Det samme gælder ved nedsat venstre ventrikelfunktion, hvor calciumantagonister af dihydropyridintypen i stedet bør anvendes.
 
 
Gå til toppen af siden...