Endokrin terapi

Revideret: 15.02.2018

Nogle maligne tumorer udtrykker hormonreceptorer, og i visse tilfælde har det vist sig, at tumorvæksten kan påvirkes ved behandling med lægemidler, der enten påvirker hormonreceptorerne eller kroppens egen dannelse af hormoner. Denne behandling kaldes endokrin terapi. Hormonafhængige receptorer udtrykkes ved kræftsygdomme som prostatacancer, mammacancer, thyroideacancer og cancer corporis uteri. 

 

Typisk har den endokrine behandling til hensigt at hæmme dannelsen af steroidhormoner eller forhindre kroppens egne hormoner i at binde sig til receptorerne.  

Mammacancer

Primære mammakarcinomer er østrogenreceptor-positive i over halvdelen af tilfældene. Endokrin behandling af mammacancer foregår enten med en kompetitiv hæmning af hormonreceptorerne på cellekernens overflade (fx tamoxifen) eller med hæmmende virkning på de enzymer (aromataserne), der omdanner adrenale androgener til estron og estradiol. Endokrin behandling har effekt hos ca. 60% af patienter med østrogenreceptorpositive tumorer. Endokrin behandling anvendes adjuverende, ved lokalavanceret, recidiveret eller metastatisk mammacancer, som er påvist østrogenreceptor-positiv. 

Antihormonbehandling gives som en daglig dosis i 5-10 år efter en operation eller indtil progression af sygdommen. 

 

Anvendelse af aromatasehæmmere (anastrozol, exemestan og letrozol) før menopausen bør kun ske efter forudgående medikamentel eller aktinisk kastration. 

 

RADS: På området findes en Behandlingsvejledning fra RADS. Se endvidere Medicinrådet, der fra 1. januar 2017 har overtaget RADS' opgaver. 

Nationale kliniske retningslinjer: Følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft, Sundhedsstyrelsen, 2015. 

DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group): Retningslinjer/Vejledninger

 

Endometriecancer

Ved endometriecancer anvendes endokrin behandling hos patienter med metastatisk sygdom, ifald tumor er østrogen- eller progesteronreceptor-positiv.  

Prostatacancer

Ved endokrin behandling af prostatacancer anvendes stoffer med direkte antagonistisk virkning på androgenreceptorer, stoffer med indvirkning på steroidsyntesen eller gonadotropinfrigørende hormoner, der via en hæmning i hypofysen nedsætter testosteronproduktionen i gonaderne. Der foretages ikke receptoranalyse på prostatacancerceller, da stort set alle prostatacancertumorer primært er følsomme for antihormonbehandling. 

Endokrin behandling anvendes først og fremmest ved metastaserende sygdom og i følgende tilfælde: Abirateron er nu godkendt til 2.-linjebehandling efter kemoterapi ved kastrationsresistent prostatacancer. Gonadotropinfrigørende hormonanaloger anvendes primært til lokal avanceret og metastatisk prostatacancer. Præparaterne anvendes desuden til visse patienter i forbindelse med kurativ strålebehandling for prostatacancer, og her gives behandlingen fra 6 måneder op til 3 år. 

Antiandrogener doseres dagligt indtil progression af sygdommen. 

På området findes en Behandlingsvejledning fra RADS. Se endvidere Medicinrådet, der fra 1. januar 2017 har overtaget RADS' opgaver. 

Overproduktion af væksthormon og gastro-entero-pankreatiske endokrine hormoner

Her anvendes octreotid, der er en syntetisk analog til somatostatin.