Niels Viggo Jensen
(Referent)

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Niels Viggo Jensen, Overlæge
Onkologisk afdeling R
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Lægemiddelgrupper

Alkylerende midler (Referent)
 
Allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (Referent)
 
Allopurinol (Antidoter ved cytostatikabehandling) (Referent)
 
Amsacrin (Referent)
 
Anagrelid (Referent)
 
Andre cytoregulatorer (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Antiandrogener (endokrin terapi) (Referent)
 
Antidoter ved cytostatikabehandling (Referent)
 
Antihistaminer (kvalme og opkastning) (Referent)
 
Anti-hormonel terapi og beslægtede stoffer (endokrin terapi) (Referent)
 
Antimetabolitter (Referent)
 
Antimitotika (Referent)
 
Antineoplastiske antistoffer og Fc-fusionsproteiner (Referent)
 
Antineoplastiske midler (Referent)
 
Antipsykotika (kvalme og opkastning) (Referent)
 
Anti-thymocytglobulin (Referent)
 
Antiøstrogener (endokrin terapi) (Referent)
 
Aromatasehæmmere (Referent)
 
Arsentrioxid (Referent)
 
Asparaginase (Referent)
 
Azathioprin (Referent)
 
Belimumab (Referent)
 
Bexaroten (Kutant T-celle-lymfom) (Referent)
 
Bleomycin (Referent)
 
Calcineurin-hæmmere (Referent)
 
Calciumfolinat (antidoter ved cytostatikabehandling) (Referent)
 
Cannabinoider (Kvalme og opkastning) (Referent)
 
Dexrazoxan (Referent)
 
Eribulin (Referent)
 
Gestagener (endokrin terapi) (Referent)
 
Glukokortikoider (kvalme og opkastning) (Referent)
 
GnRH-analoger (endokrin terapi) (Referent)
 
HDAC-hæmmere (Referent)
 
Hedgehog pathway inhibitorer (Referent)
 
Hormoner (endokrin terapi) (Referent)
 
Imlifidase (Referent)
 
Immunstimulerende midler (Referent)
 
Immunsupprimerende midler (Referent)
 
Immunterapi med CAR-positive levende T-celler (Referent)
 
Interferoner (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Interleukin-1-hæmmere (immunsupprimerende midler) (Referent)
 
Interleukin-2-hæmmere (Referent)
 
Interleukin-6-hæmmere (Referent)
 
Kolonistimulerende faktorer (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Komplementaktiverings-hæmmere (Referent)
 
Ko-stimulatorisk signalblokkere (Referent)
 
Luspatercept (Referent)
 
Mesna (Referent)
 
Midler mod kvalme og opkastning (Referent)
 
Mifamurtid (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Mitotan (Referent)
 
Motilitetsstimulerende midler (kvalme og opkastning) (Referent)
 
Mycophenolat (Referent)
 
Neurokinin-receptorantagonister (Referent)
 
Organtransplantation (Referent)
 
PARP-inhibitorer (Referent)
 
Proliferative signalinhibitorer (mTOR-hæmmere) (Referent)
 
Proteasomhæmmere (Referent)
 
Proteinkinase-, PI3K- og BCL2-hæmmere (Referent)
 
Rasburikase (Referent)
 
Sensibilisatorer til fotodynamisk terapi/diagnostik (Referent)
 
Serotonin-receptorantagonister (Referent)
 
Somatostatinanaloger (endokrin terapi) (Referent)
 
Telotristat (Referent)
 
Thalidomid og analoger (Referent)
 
TNF-hæmmere (immunsupprimerende midler) (Referent)
 
Topoisomerasehæmmere (Referent)
 
Trabectedin (Referent)