Ko-stimulatorisk signalblokkere

L04AA

Revideret: 29.09.2021

Anvendelsesområder

Belatacept er det første biologiske lægemiddel, som er afprøvet til vedligeholdelsesbehandling ved organtransplantation. Belatacept er registreret i Danmark til forebyggelse af akut afstødning ved nyretransplantation. Der foreligger få studier, hvor belatacept er afprøvet over for en calcineurin-hæmmer. Belatacept kan gives i kombinationsterapi med basiliximab, mycophenolatmofetil og prednisolon 

 

Den intravenøse administrationsform gør, at belatacept muligvis kan få en særlig indikation hos patienter, hvor manglende compliance vedrørende indtagelse af ordineret medicin er et problem. 

Bivirkninger

Almindelige bivirkninger ved belatacept er feber, abdominale gener, knoglemarvspåvirkning og perifert ødem. Der er set øget risiko for post-transplantation lymfoproliferativ sygdom (PTLD) i belataceptgruppen sammenlignet med ciclosporin-behandlede patienter. Det er patienter, som er Epstein-Barr-virus-antistofnegative ved transplantationen, som har øget risiko for PTLD.  

Farmakodynamik

Ved organtransplantation aktiveres patientens T-celler ved direkte og indirekte antigenpræsentation. Ved direkte antigenpræsentation er det de antigenpræsenterende celler af donoroprindelse, som aktiverer patientens T-celler. Ved den indirekte antigenpræsentation optages donorantigener i patientens egne antigenpræsenterende celler og præsenteres for patientens T-celler. En T-celle kræver et ko-stimulatorisk signal, for at cellen kan aktiveres. Det ko-stimulatoriske signal overføres via CD28 på T-cellens overflade, når det reagerer med CD80/CD86 på overfladen af de antigenpræsenterende celler.  

 

Det er lykkedes at fremstille et fusionsprotein af et humant cytotoksisk T-lymfocyt-associeret antigen-4 (CTLA-4)-molekyle og af Fc-delen af humant immunglobulin IgG1, som kan fortrænge CD28 fra CD80/CD86-komplekset og derved bremse T-celleaktiveringen. 

 

Belatacept er en kompetitiv antagonist for membranproteinet CD28 på T-cellen, hvorved medikamentet blokerer for det ko-stimulatoriske signal. 

Farmakokinetik

Belatacept gives intravenøst med dage til ugers mellemrum som vedligeholdelsesbehandling, uafhængigt af lever- og nyrefunktion. Medikamentet har en halveringstid på ca. 10 dage. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Belatacept Nulojix®
Bristol-Myers Squibb
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  250 mg 1 htgl. + 1 sprøjte (250 mg)   3.880,15 194,01

Referencer

5071. Woodle ES, Kaufman DB, Shields AR et al. Belatacept-based immunosuppression with simultaneous calcineurin inhibitor avoidance and early corticosteroid withdrawal: A prospective, randomized multi-center trial. Am J Transplant. 2020; 40:1039-55, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31680394/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

3370. Newell KA, Mehta AK, Larsen CP et al. Lessons Learned: Early Termination of a Randomized Trial of Calcineurin Inhibitor and Corticosteroid Avoidance Using Belatacept. Am J Transplant. 2017; 17(10):2712-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28556519 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3371. de Graav GN, Baan CC, Clahsen-van Groningen MC et al. A Randomized Controlled Clinical Trial Comparing Belatacept With Tacrolimus After De Novo Kidney Transplantation. Transplantation. 2017; 101(10):2571-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28403127 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

5072. Durrbach A, Pestana JM, Florman S et al. LongTerm Outcomes in Belatacept Versus CyclosporineTreated Recipients of Extended Criteria Donor Kidneys: Final Results From BENEFITEXT, a Phase III Randomized Study. Am J Transplant. 2016; 16:3192-3201, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5516151/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

5073. Vincenti F, Charpentier B, Vanrenterghem Y et al. A Phase III Study of Belatacept-Based Immunosuppression Regimens Versus Cyclosporine in Renal Transplant Recipients (BENEFIT Study). Am J Transplant. 2010; 10:535-46, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20415897/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...