Asparaginase

L01XX

Revideret: 02.02.2023

Asparaginase er et enzym, som kløver asparagin, og som anvendes i behandling af akut lymfatisk leukæmi. Asparagin, der er nødvendig for normal protein- og nukleinsyresyntese, er en non-essentiel aminosyre, som syntetiseres i normalt væv, hvorimod visse tumorceller, herunder lymfoblaster, mangler den evne og derfor er afhængige af eksogen tilførsel. Ved behandling med asparaginase reduceres koncentrationen af cirkulerende asparagin og dermed lymfoblasternes tilgang, som derfor undergår apoptose. 

Bivirkninger

Asparaginase er et fremmed protein og dermed immunogent. Der er risiko for antistofdannelse, der kan medføre allergiske reaktioner, inaktivere enzymaktiviteten og øge eliminationen af asparaginase. De allergiske reaktioner hos patienten spænder vidt fra let urticaria til udtalt hypotension og hjertestop. 

Andre væsentlige non-immunologsike bivirkninger er hyperglykæmi, pancreatitis, samt koagulopati med risiko for såvel tromboser som blødninger. Dertil hepato- og neurotoksicitet. 

 

Pegasparaginaseer asparaginase i pegyleret form, som har længere halveringstid i sammenligning med asparaginase i sin naturlige form. Pegasparaginaseskal derfor administreres mindre hyppigt. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Pegaspargase Oncaspar
Servier Danmark
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  750 E/ml 5 ml   3.346,24
Asparaginase L, rekombinant (E.coli) Spectrila®
Medac
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  10.000 E 1 stk. (2care4)   13.246,65
 
 
Gå til toppen af siden...