Mitotan

L01XX

Revideret: 24.02.2023

Mitotan bruges til behandling af binyrebarkkarcinomer. Virkningen i binyrebarkcellerne udspiller sig i mitokondrierne. Særligt hæmmes steroidgenesen, og der induceres oxidativt stress der medfører celledød (apoptose). Hos en tredjedel af patienterne ses tumorsvind i en kortere eller længere periode. Patienten skal monitoreres for binyrebarkinsufficiens under behandlingen.
Stoffet påvirker CNS, og patienten bør følges nøje for opståen af neurologiske bivirkninger. Mitotan er en kraftig inducer af CYP3A4 hvilket kan medføre mange klinisk relevante interaktioner. Mitotans halveringstid er 18-159 dage hvilket betyder at disse interaktioner også kan forekomme i månedsvis efter mitotan er seponeret. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Mitotan Lysodren®
HRA Pharma
tabletter  500 mg 100 stk.   63,15

Referencer

5787. Corso CR, Acco A, Bach C et al. Pharmacological profile and effects of mitotane in adrenocortical carcinoma. Br J Clin Pharmacol. 2021; 87(7):2698-2710, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33382119/ (Lokaliseret 20. januar 2023)

 

5788. van Erp NP, Guchelaar H-J, Ploeger BA et al. Mitotane has a strong and a durable inducing effect on CYP3A4 activity. Eur J Endocrinol. 2011; 164(4):621-6, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21220434/ (Lokaliseret 20. januar 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...