Lysodren®

L01XX23
 
 
Antineoplastisk middel. Hæmmer binyrebarkcellerne.

Anvendelsesområder

 • Symptomatisk behandling af fremskredent adrenokortikalt karcinom. Patienten bør have foretaget optimal tumor- og metastasereducerende kirurgi, inden behandlingen indledes.

Mitotan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (delekærv) mitotan. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 2-3 g dgl. fordelt på 2-3 doser i tilslutning til et måltid.
 • Efter 2 måneders behandling eller i tilfælde af toksicitet kan dosis reduceres til 1-2 g dgl.
 • Ved manglende effekt efter 3 mdr. kan dosis øges.
 • Hvis plasmamonitorering er mulig, kan der initialt gives 4-6 g dgl., indtil kumulativ dosis på 75 g er nået. Der tilstræbes en koncentration på 14-20 nanogram/ml.

Børn og unge. Initialt 1,5-3,5 g/m2 legemsoverflade/dag fordelt på 2-3 doser. 

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tages med fedtholdig mad. Ved indtagelse til et måltid med et højt fedtindhold opnås bedre optagelse.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes. Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes.  


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med spironolacton.

Forsigtighedsregler

 • Patienten bør monitoreres for binyrebarkinsufficiens, så substitutionsbehandling med glukokortikoid og mineralokortikoid evt. kan iværksættes.
 • Behandlingen bør afbrydes midlertidigt ved shock, større traume eller infektion, og steroidbehandling bør indledes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens, Leukopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalt ubehag, Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis Kraftesløshed
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi
Nervesystemet Ataksi, Myasteni, Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Anorexia nervosa, Konfusion Søvnighed
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Hud og subkutane væv Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Trombocytopeni
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Autoimmun hepatitis
Nervesystemet Koordinationsbesvær, Neuropati Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Psykiske ændringer
Ikke kendt hyppighed
Det endokrine system Hypogonadisme, Thyroideapåvirkning
Øjne Dobbeltsyn, Maculopati, Retinapåvirkning, Sløret syn, Synstab
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Smagsforstyrrelser, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser, Hyperpyreksi Temperaturstigning
Lever og galdeveje Leverskade
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Infektioner og parasitære sygdomme Svampeinfektioner
Undersøgelser Nedsat serum-testosteron, Nedsat serum-urat Forhøjet kønshormonbindende glubulin
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Ovariecyster
Nervesystemet Hæmoragisk cystitis
Nyrer og urinveje Hæmaturi Proteinuri
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ortostatisk hypotension Ansigtsrødme

Interaktioner

Anden medicin sammen med Lysodren®
 • Spironolacton kan ophæve virkningen af mitotan, og kombinationen skal undgås.
 • Mitotan øger metaboliseringen af warfarin.
 • Mitotan er induktor af P450-enzymer, hvorfor der kan forventes interaktioner med en lang række lægemidler, der metaboliseres af disse, samt naturlægemidler indeholdende perikon. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer cellernes respons på ACTH og medfører atrofi af binyrebarkcellerne.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 40 %.
 • Akkumuleres i fedtvæv.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 18-159 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af mitotan bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 år. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 500 mg, HRA Pharma  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med fedtholdig mad.

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed. 

OBS

Ved indtagelse til et måltid med et højt fedtindhold opnås bedre optagelse. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) tabletter 500 mg 020282
100 stk.
6.291,35 62,91

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  500 mg

Præg:
L1, BL
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 13 x 13
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

20.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...