Antidoter ved cytostatikabehandling

V03AF

Revideret: 03.02.2023

Cytostatika doseres typisk efter højeste tolerable dosis. Bivirkninger er derfor hyppige og vil ofte være alvorlige, og til tider livstruende. Sådanne bivirkninger håndteres rutinemæssigt i klinikken bl.a. ved forebyggelse og korrektion af elektrolytforstyrrelser, forebyggelse og behandling af knoglemarvshæmning, og forebyggelse og behandling af kvalme og opkastninger. Lægemidler til disse understøttende behandlinger regnes ikke for antidoter, og gennemgås ikke nærmere her. 

 

Gruppen af cytostatika er meget omfattende og heterogen. Der findes ingen generelle antidoter, og kun ganske få præparater, der specifikt modvirker eller neutraliserer effekten af disse cellegifte. Det gælder generelt, at litteraturen vedrørende antidoter er meget sparsom. Ofte mangler der kliniske kontrollerede undersøgelser, og området kan være henvist til at basere sin praksis på kliniske erfaringer og kasuistikker. 

 

Ekstravasation er lækage af et injiceret eller infunderet lægemiddel fra blodkaret til det omkringliggende væv. Ekstravasation af cytostatika i forbindelse med infusion i perifer eller central vene er en potentielt alvorlig komplikation. Der kan opstå smerter, svien, og en brændende fornemmelse, og lokalt ødem. I de mest alvorlige tilfælde kan der opstå nekrose. Disse effekter kan forårsage funktionsnedsættelse, og kan medføre forsinkelse af den planlagte behandling. Der er vigtigt, at sundhedsprofessionelle, der arbejder med cytostatika, har kendskab til forholdsregler for både forebyggelse og behandling af ekstravasation, herunder de antidoter og behandlingsmuligheder, der knytter sig til det enkelte cytostatikum.  

 

Historisk er cytostatika inddelt i grupper efter deres vævstoksiske potentiale.  

  • De ulcerogene (engelsk: vesicant) kan i selv mindre doser forårsage svær vævsnekrose. Gruppen omfatter fx anthracycliner, vincaalkaloider, mitomycin, og carmustin.
  • To andre grupper omfatter cytostatika, der henholdsvis er potentielt ulcerogene og non-ulcerogene.
  • Distinktionen mellem de sidstnævnte grupper er mere flydende, men fælles for dem er, at ulceration er sjælden, og kun ses i tilfælde med lækage af en stor mængde af lægemidlet.

ASORS (The German working group for Supportive Care in Cancer) har i 2013 publiceret en "expert opinion" vedrørende diagnose, profylakse og behandling af cytotoksisk ekstravasation på baggrund af en systematisk litteratursøgning og et ekspertpanel (2151). Der kan desuden henvises til et review fra 2016 (2953) og til ESMO-EONS kliniske guideline (5793)

Referencer

2953. Kreidieh FY, Moukadem HA, El Saghir NS. Overview, prevention and management of chemotherapy extravasation. World J Clin Oncol. 2016; 7:87-97, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26862492 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

2151. de Wit M, Ortner P, Lipp HP el al. Management of Cytotoxic Extravasation ASORS Expert Opinion for Diagnosis, Prevention and Treatment. Onkologie. 2013; 36:127-35, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23486002 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

5793. Fidalgo JAP, Fabregat LG, Cervantes A et al. Management of chemotherapy extravasation: ESMO-EONS Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2012; 23 Suppl 7:167-73, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22997449/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 

2152. Pitello N, Treon M, Jones KL et al. Approaches for Administering Chemotherapy in the Intensive Care Unit. Curr Drug Saf. 2010; 5:22-32, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20210716 (Lokaliseret 26. april 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...