Glucarpidase

V03AF

Revideret: 03.02.2023

Glucarpidase er et enzym, der virker som antidot mod methotrexat. Glucarpidase hydrolyserer methotrexat, men også folinsyre og folininsyne (leucovorin). Methotrexat hydrolyseres til de inaktive metabolitter glutamat og DAMPA.  

 

Methotrexat elimineres normalt næsten udelukkende ved renal ekskretion. Det betyder, at glucarpidase som antidot tilføjer en alternativ eliminationsvej, og som kan være afgørende i tilfælde med nyresvigt i forbindelse med højdosis methotrexat. Glucarpidase sænker plasmakoncentrationen af methotrexat med mere end 95 % inden for 15-30 minutter, men påvirker ikke intracellulært methotrexat, der ved højdosisregimer kan være ganske betydelig. Effekten af en dosis glucarpidase varer i 48 timer, og der kan ses rebound effekt med stigende methotrexat herefter.  

 

Calciumfolinat der anvendes som ”rescue” er også substrat for glucarpidase, og for at undgå interaktion skal de to midler administreres med mindst to timers mellemrum. Monitorering af methotrexat skal gøres med High Performance Kromatografi (HPLC), og ikke immunbaserede analysemetoder, da disse ikke pålideligt kan skelne mellem methotrexat og inaktive metabolitter. 

Anvendelsesområder

Glucarpidase anvendes til at reducere plasmakoncentrationen af methotrexat ved toksisk høje koncentrationer hos børn (mindst 28 dage gamle) og voksne. De høje koncentrationer kan opstå som følge af akut eller kronisk forgiftning (uintenderet overdosering) eller ved højdosisregimer med methotrexat (500 mg pr. m2 eller højere) hvor der er (nyopstået) nyresvigt, eller hvor hydrering og alkalisering af urin har været utilstrækkelig. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Glucarpidase Voraxaze
SERB
pulver til injektionsvæske, opl.  1000 E 1 stk.   273.097,75

Referencer

5796. Ramsey LB, Balis FM, O'Brien MM et al. Consensus Guideline for Use of Glucarpidase in Patients with High-Dose Methotrexate Induced Acute Kidney Injury and Delayed Methotrexate Clearance. Oncologist. 2018; 23(1):52-61, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29079637/ (Lokaliseret 3. februar 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...