Mesna

V03AF

Revideret: 03.02.2023

Mesna (2-MercaptoEthaneSulphonate Sodium (Na)) inaktiverer acrolein i urinen hvorved den blæretoksiske effekt af ifosfamid og højdosis cyclophosphamid forebygges. Halveringstiden for mesna er 1.5 time hvilket er betydeligt kortere end ifosfamid og cyclophosphamids halveringstider. Derfor er det vigtigt at der gives multiple doser af mesna. Det er afgørende for effekten at mesna er tilstede i blæren når der gives kemoterapi - mesna bør derfor altid gives før, og på grund af den kortere halveringstid også efter kemoterapien. 

Anvendelsesområder

Ved behandling med ifosfamid og cyclophosphamid kan indgift af mesna forebygge blæretoksicitet ved at inaktivere acrolein, ligesom 4-hydroxymetabolitterne stabiliseres, hvorved acroleindannelsen mindskes. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Mesna Uromitexan®
Baxter
filmovertrukne tabletter  400 mg 20 stk. (blister)   40,23
Mesna Uromitexan®
Baxter
filmovertrukne tabletter  600 mg 20 stk. (blister)   107,51

Referencer

5794. Fukuoka M, Negoro S, Masuda N et al. Placebo-controlled double-blind comparative study on the preventive efficacy of mesna against ifosfamide-induced urinary disorders. J Cancer Res Clin Oncol. 1991; 117(5):473-8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1909700/ (Lokaliseret 3. februar 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...